×
Wyszukaj w serwisie

Edukacja ekologiczna

NIE PAL ŚMIECI – NIE TRUJ

W związku z trwającym sezonem grzewczym przypominamy wszystkim mieszkańcom o obowiązującym BEZWZGLĘDNYM ZAKAZIE SPALANIA ODPADÓW w kominkach, piecach i kotłach domowych oraz na terenie nieruchomości.

Spalanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów, gdzie temperatura spalania wynosi od 800 do nawet 1200°C. Im temperatura spalania jest wyższa, tym proces ten jest bardziej efektywny i do środowiska przedostaje się mniej szkodliwych substancji. Gdy jest zbyt niska, tak jak w przypadku spalania w domowych piecach lub kotłowniach gdzie temperatura wynosi od 200 do 500°C, w emitowanych spalinach powstają zanieczyszczenia które trują środowisko naturalne oraz szkodzą Naszemu zdrowiu i zdrowiu zwierząt. Podczas spalania śmieci w piecach domowych wydzielają się dziesiątki substancji trujących, m.in.: tlenek węgla potocznie zwany czadem, tlenki azotu, dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór, rakotwórcze dioksyny oraz pyły, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne i metale ciężkie. Oddychanie zanieczyszczonym powietrzem wywołuje dolegliwości ze strony układu oddechowego, krwionośnego i układu nerwowego. Emitowane podczas spalania odpadów substancje mogą doprowadzić do uszkodzenia wątroby, płuc, nerek, zwiększają również ryzyko powstawania nowotworów.

W domowych instalacjach i urządzeniach grzewczych wolno spalać tylko:

 1. węgiel, koks lub inny dopuszczony przepisami prawa opał,
 2. drewno, trociny oraz wióry pod warunkiem, że nie są zanieczyszczone substancjami chemicznymi np. impregnatami,
 3. odpady z kory i korka,
 4. papier i tekturę, karton.

ZAKAZ SPALANIA:

 1. plastikowych pojemników i butelek po napojach,
 2. przedmiotów z tworzyw sztucznych,
 3. plastikowych toreb foliowych z polietylenu,
 4. zużytych opon bądź innych odpadów z gumy,
 5. sztucznej skóry,
 6. opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin,
 7. opakowań po farbach i lakierach,
 8. pozostałości farb i lakierów,
 9. elementów drewnianych pokrytych substancjami chemicznymi np. impregnatami,
 10. papieru bielonego nieorganicznymi związkami chloru, z nadrukiem farb kolorowych.

Przypominamy również o uchwale Sejmiku Województwa Opolskiego nr XXXII/367/2017 z dnia z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa opolskiego ograniczeń  w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw tzw. uchwała antysmogowa, zmienionej uchwałą nr XXXVI/368/2021 z dnia 30 listopada 2021 r., która zakazuje stosowania w kotłach, piecach i kominkach:

1) węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla;

2) mułów i flotokoncentratów węglowych, tj. paliw o uziarnieniu mniejszym niż 3 mm;

3) paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem mułów lub flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek i produktów produkowanych z ich wykorzystaniem;

4)  paliw  stałych  produkowanych  z  węgla  kamiennego,  w  których  zawartość frakcji 
o uziarnieniu  mniejszym niż 3 mm jest większa niż 15%;

5) drewna i biomasy drzewnej, których wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%,

6) torfu i produktów produkowanych z jego wykorzystaniem.

Zgodnie z ustawą o odpadach, spalanie śmieci w piecach i kotłowniach domowych oraz na wolnym powietrzu jest zabronione i karalne. Termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów. Kto naruszy powyższy zakaz podlega karze aresztu albo grzywny w wysokości nawet do 5000 zł.

Mieszkańcu, spalając odpady łamiesz prawo, szkodzisz środowisku, a przede wszystkim szkodzisz sobie. Domowy piec nie jest śmietnikiem.

Co należy zrobić ?

 1. Odpady, po wcześniejszej segregacji, wyrzucić do właściwych worków, pojemników lub dostarczyć we własnym zakresie i bezpłatnie przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Grunwaldzkiej w Namysłowie. PSZOK czynny jest od środy do piątku
  w godzinach od 9.00 do 17.00 oraz w soboty w godzinach od 9.00 do 14.00.
 2. Pozbądź się „kopciucha” i skorzystaj z dofinansowania udzielanego przez Gminę lub skorzystaj
  z rządowego programu Czyste powietrze. Więcej informacji o gminnym programie uzyskasz na stronie internetowej www.namyslow.eu w zakładce Dla mieszkańców/Plan gospodarki niskoemisyjnej.
  Z programem Czyste powietrze możesz zapoznać się na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.